Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ที่ได้รับการฟอกเลือด !

อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ที่ได้รับการฟอกเลือด ! หลายคนมีญาติที่ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง อาหารสุขภาพ จึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งจะทราบกันดีว่า โรคไตเรื้อรังนี้หากไม่ควบคุมเรื่องของการรับประทานอาหาร อาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย

Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ เสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกัน Covid-19

อาหารเพื่อสุขภาพ เสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกัน Covid-19 อาหารมีส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นเกราะป้องกันโรค ควรกินโปรตีนให้เพียงพอ กินผักผลไม้หลากหลายสี กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่และสะอาด ไม่กินอาหารชุดเดียวกันร่วมกับคนอื่น และใช้จาน ช้อน แก้วน้ำส่วนตัว ที่สำคัญอย่าลืม ล้างมือก่อนสัมผัส/ทานอาหาร เพื่อช่วยป้องกัน covid-19

Categories
News

ระยะเวลาการย่อย ของ อาหารปั่นผสม ที่ให้อาหารทางสายยาง !

ระยะเวลาการย่อย ของ อาหารปั่นผสม ที่ให้อาหารทางสายยาง ! อาหารปั่นผสม มีลักษณะเป็นของเหลว ซึ่งใช้ให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ รวมไปถึงผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว โดยวิธีการให้คือ ใช้สายยางให้อาหาร ใส่เข้าไปในร่างกายของผู้ป่วย บางกรณีอาจจะใส่สายยางไปทางจมูก หรือ การเจาะบริเวณหน้าท้อง

Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง !

อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ! การรับประทาน อาหารเพื่อสุขภาพ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญต่อมนุษย์เรามาก เป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิต ซึ่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไป มีทั้งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งอาหารที่ไม่มีประโยชน์จะส่งผลเสียต่อร่างกาย นำไปสู่การเกิดโรคภัยไข้เจ็บ เพราะฉะนั้นการรับประทานอาหาร ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์

Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ ที่ดีต่อโรคอัลไซเมอร์ !

อาหารเพื่อสุขภาพ ที่ดีต่อโรคอัลไซเมอร์ ! อัลไซเมอร์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญในวัยผู้สูงวัย ซึ่งต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านการรับรู้และการจดจำ นับว่า “โรคอัลไซเมอร์” เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุด ส่วนใหญ่พบในผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปและพบในผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปมากถึงร้อยละ 30 ซึ่งสาเหตุของโรคเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองบางส่วนที่เกิดการฝ่อ ประสิทธิภาพในการทำงานของสมองจึงลดลง ส่งผลให้เกิดอาการหลงลืมเรื่องง่าย ๆ หรือไม่สามารถจดจำหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้

Categories
News

ปัญหาของการให้ อาหารทางสายยาง แล้วอาหารไม่ไหลเข้าสายยาง

ปัญหาของการให้ อาหารทางสายยาง แล้วอาหารไม่ไหลเข้าสายยาง การให้อาหารทางสายยาง เป็นการให้อาหารในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ตามปกติ เช่น มีอาการเจ็บคอมากเวลากลืนอาหาร หรือคอมีการอักเสบที่รุนแรง มีแผลร้อนในจนทำให้ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ แพทย์มักจะให้น้ำเกลือทดแทนด้วยการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ แต่ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้เป็นระยะเวลาติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะต้องให้อาหารทางสายยางเพื่อป้องกันภาวะขาดสารอาหาร รวมไปถึงผู้ป่วยจะมีระบบการย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่ผิดปกติ